Studnie głębinowe

Firma SAJMAX ECOSYSTEM wykonuje odwierty studni głębinowych dla gospodarstw domowych oraz firm i instytucji. Studnia głębinowa gwarantuje pewny i stały dostęp do źródła wody. Z racji tego iż woda pobierana jest z dużej głębokości, woda ta cechuje się lepszymi parametrami (zdolność do spożywania przez ludzi i zwierzęta domowe, oraz nawadnianie upraw) w porównaniu do wyżej położonych płytkich wód gruntowych. Studnie głebinowe są korzystym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie dociera infrastruktura wodociągowa - w szczególności tereny wiejskie, gospodarstwa rolne. Studnie głębinowe realizuje się za pomocą metod wiertniczych, na dużą głębokość przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń. We wnętrzu ziemi drążony jest kanał otworowy wraz z rurą osłonową która tworzy głowicę. Zasilanie w wodę realizowane jest za pomocą pompy elektrycznej lub przy współpracy w zestawie hydroforowym. Wiercenia studni głębinowych wykonujemy zgodnie z obowiązującym prawem, czyli do głębokości 30m. Tereny województwa śląsk i małopolska są tak ukształtowane, że warstwy wodonośne średnio występują na głębokościach 25-35 metrów pod powierzchnią gruntu. Gospodarstwa domowe mogą być uzbrajane w studnie głębinowe do 30 metrów głębokości, natomiast dobowy pobór wody z takiego ujęcia nie może przekraczac 5 metrów sześciennych. Planowane prace związane z wiercenie studni głębinowych należy zgłaszać w stosownych do miejsca zamieszkania/inwestycji urzędzie miasta bądź starostwie powiatowym. Studnie głębinowe nie wymagają pozwolenia na budowę, opierają się na zgłoszeniu.

 

STUDNIE GŁEBINOWE - ETAPY WIERCENIA STUDNI GŁEBINOWYCH

 1. Planowanie - zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (starostwo / urząd miasta). Wytyczenie miejsca odwiertu oraz czasu rozpoczęcia prac wiertniczych.
 2. Wiercenie otóru dla rur osłonowych - wiercenie studni głębinowych polega na wprowadzeniu w odwiert stalowych rur osłonowych izolujących miękkie struktury (ziemia, gliny) oraz pierwsze wody nośne.
 3. Spajanie rur osłonowych metodą spawania.
 4. Czyszczenie otworu wiertniczego - pozbycie się brudu i niechcianych pozostałości po wierceniu.
 5. Instalowanie rur filtracyjnych.
 6. Żwirowanie przestrzeni pomiędzy rurami filtracyjnymi a rdzeniem otworu.
 7. Montaż pompy i przyłącze studni głębinowej.

STUDNIE GŁEBINOWE - ZALETY

 1. Aspekt ekonomiczny
  Studnie głębinowe realizuje się na miejscu inwestycji, bez potrzeby rozbudowy infrastruktury i przyłaczy wodociągowej, dzięki temu koszt ponoszony na instalację jest jednorazowy. Od momentu uruchomienia studni głębinowej koszt posiadania swojego własnego i niezależnego źrodła taniej wody jest znikomy. Poza okresowym serwisem, przeglądem i czyszczeniem, woda kosztuje nas tyle ile energii zużywają pompy elektryczne służące do jej bierzącego wydobywania. Inwestycja poniesiona raz a korzystamy ze swojej wody przez następne dekady i pokolenia.
 2. Aspekt ekologiczny
  Studnie głebinowe wpisują się w ekologiczny styl życia i zmieniające się trendy dbania o środowisko i zasoby naturalne. Studnie głebinowe są zatem bardzo ekologicznym źrdółem pozyskiwania wody pitnej i użytkowej dla gospodarstw domowych.
 3. Aspek niezależności
  Posiadając włąsne autonomiczne źródło wody ze studni głębinowej stajemy się niezależni od dostaw wody wodociągowej. Przez cały rok, w każdym sezonie mamy własny dostęp do wody. Dzięki temu uniezależniamy się od awarii infrastruktur wodociagowych, remontów, modernizacji sieci czy przerwach w dostawach.
 4. Aspekt zdrowotny
  Pochodząca z głebokich pokładów wodonośnych woda pitna ze studni głębinowych posiada dobrą jakość. Czysta świeża woda z głębi wolna jest od zanieczyszczeń (jak to jest w przypadku wód powierzchowych), nie posiada zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych. Dobrze eksploatowana studnia głębinowa zapewnia nam stały dostęp do zdrowej i czystej wody o parametrach lepszych niż z niejednego wodociągu.

 

 

 

 

 

Planujesz wykonać studnię głębinową?

 

 

 

 

Zadzwoń: +48 512 518 512

 

 

 

 

Działamy na terenie miast: Bielsko-Biała, Żywiec, Cieszyn oraz całego województwa Śląsk i Małopolska

 

 

 

 

#

Sajmax Ecosystem

Studnie głębinowe

SAJMAX ECOSYSTEM - ul. Gen. Józefa Hallera 29, 43-512 Bestwina

+48 516 555 777 / 516 555 888 biuro@sajmax.com
#
#
#
#